Foreningen af Danske Sygeplejersker

30-06-2023

Kontaktoplysninger

Tubberupvænge 40B, 1., 2730 Herlev - CVR 41822929.

Indsamlingsperiode

Fra den 1. juli 2022 til den 30. juni 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (danskesygeplejesker.dk), online indsamlingsplatform, sociale medier (Facebook) og merchandise.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 26299092) og kontooverførsel (Reg.0400 konto 4026775367).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for promovering og udbredelse af foreningens formål.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 31. december 2023.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-05121