Foreningen af Danske Sceneinstruktører

25-04-2023

Kontaktoplysninger

Linnésgade 25, 2., 1361 København K - CVR 20831197.

Indsamlingsperiode

Fra den 26. april 2022 til den 25. april 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.stagedirectors.dk). 
De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (Reg.5032 konto 0001015310).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for oprettelsen af et mindelegat i afdøde instruktør Anders Lundorph. Legatet vil blive uddelt en gang årligt af Danske Sceneinstruktører til et ungt talent eller en ung kunster, som søger udenlands for at uddanne sig indenfor scenekunstens verden eller som har brug for støtte til at turde at gå sine egne kunstneriske veje. Legatets størrelse og hvor mange år det uddeles vil afhænge af indsamlingens størrelse.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 25. oktober 2023

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-04906