Foreningen af 8. januar 2021

31-12-2023

Kontaktoplysninger

Strandlodsvej 99, 2300 København S - CVR 42067342

Indsamlingsperiode

Fra den 22. februar 2023 til den 31. december 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.8januar.dk) og online indsamlingsplatform.
De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (reg.nr.: 5545 kontonr.: 6299180296).

Indsamlingens formål

De indsamlede midler skal anvendes til fordel for foreningens drift af web-tv platformen ”Det Politiske Mødested”.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 23-700-05945