Foreningen af 8. januar 2021

21-02-2023

Kontaktoplysninger

Strandlodsvej 99, 2300 København S - CVR 42067342

Indsamlingsperiode

Fra den 22. februar 2022 til den 21. februar 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (detpolitiskemoedested.dk), sociale medier (Facebook), salg/auktion, merchandise og postomdeling/flyers.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 255468) og kontooverførsel (Reg. 5545 konto 6299180296).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for drift af Det Politiske Mødested og dets politiske aktiviteter.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 21. august 2023.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-04623