Foreningen 5 skoler

31-12-2023

Kontaktoplysninger

Bredgade 25F, 4., 1260 København K - CVR 40356061.

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2023 til den 31. december 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (5skoler.nu), online indsamlingsplatform, sociale medier, salg/auktion, merchandise og SMS/mail.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 651010) og kontooverførsel (Reg. 5470 konto 3382218).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for Oprettelse og drift af skoler til børn, der ikke har en.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-05275.