Forældre og fødsel

31-12-2023

Kontaktoplysninger

Skibhusvej 22, 2., 5000 Odense C, CVR 69833012

Indsamlingsperiode

1. januar 2023 til den 31. december 2023

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.fogf.dk), sociale medier (Facebook og Instagram) og salg/auktion.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 376333) og kontooverførsel (reg.nr.: 5375 kontonr.: 0242719).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til at forbedre forholdene for småbørnsfamilier i forbindelse med graviditet, fødsel og amning.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-05741