forældre løse børn og handicap

31-08-2023

Kontaktoplysninger

Lyngens Kvarter 194, 7400 Herning - CVR 35319298.

Indsamlingsperiode

Fra den 1. september 2022 til den 31. august 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via sociale medier (Facebook).
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 658737) og kontooverførsel (Reg.7670 konto 0004937285).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for økonomisk støtte til to børnehjem i Somalia. Økonomisk støtte i form af; mad, skolebøger og tøj til de forældreløse børn og handicappede, samt betaling til deres skolegang.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-05230