For Lige Vilkår

30-03-2023

Kontaktoplysninger

Valdemarsgade 8, 2., 1665 København V - CVR 39132869

Indsamlingsperiode

Fra den 1. april 2022 til den 30. marts 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.forlige.dk), sociale medier (Facebook og Instagram) og SMS/mail.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 21912) og kontooverførsel (Reg. 5361 konto 269991).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for undervisning og rådgivning af foreningens medlemmer. Formålet er samtidig at at indsamle 100 gavedonationer af 200 kr. så vi som forening kan registreres som en almennyttig forening.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. september 2023.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-04726