Foodprint Nordic

30-04-2023

Kontaktoplysninger

Edvard Thomsens Vej 69, 2. 5., 2300 København S - CVR 42129542

Indsamlingsperiode

Fra den 1. maj 2022 til den 30. april 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.zerofoodprintnordic.org, www.foodprintnordic.org).
De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (Reg. 9570 konto 13208263).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for organisationens formål og støtte til regenerative jordbrugsprojekter.
I tilfælde af, at formålet ikke kan opfyldes, skal midlerne i stedet anvendes til foreningens arbejde.
I tilfælde af, at der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal de overskydende midler anvendes til støtte til flere projekter.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. oktober 2023.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-04985