Fonden Wild Nature Foundation

06-04-2023

Kontaktoplysninger

Skindergade 23, 4., 1159 København K - CVR 40913963

Indsamlingsperiode

Fra den 7. april 2022 til den 6. april 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.wildnf.org), sociale medier (Facebook), salg/auktion og SMS/mail.
De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (Reg. 8401 konto 1606302).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for at følge fondens vedtægter.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 6. oktober 2023.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-04851