FONDEN TROENS BEVIS

31-12-2023

Kontaktoplysninger

Worsaaesvej 5, 1972 Frederiksberg C, CVR nr. 19152502

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2023 til den 31. december 2023. 

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.troensbevis.dk).

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 122420) og kontooverførsel (reg.nr.: 9570 kontonr.: 16580546)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for at drive kristen mission og evangelisering i Danmark og i udlandet samt på kristent grundlag at drive hjælpevirksomhed blandt nødlidende børn, unge og familier fortrinsvis i Ulandene og Østeuropa. Der skal primært arbejdes på at forkynde evangeliet om Jesus Kristus for folkeslag, der endnu ikke har hørt evangeliet samt for kirkefrem-mede. Formålet søges fremmet ved samarbejde med og støtte til nationale kirker og indfødte missionærer.

Indsamlingsområde

Landsdækkende. 

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-05724