Fonden Skandinavisk Børnemission / Children's Mission

13-06-2023

Kontaktoplysninger

Brobyvej 72,  2650 Hvidovre

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2023 til den 31. december 2025.

Indsamlingsmåde

Organisationens indsamlinger foregår via hjemmeside (www.childrensmission.dk) og sociale medier (Facebook).
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

De indsamlede midler anvendes til fondens formål; på et kristent grundlag, at drive hjælpevirksomhed blandt nødlidende børn, unge og familier, fortrinsvis i u-lande og Østeuropa, samt virke for evangeliets udbredelse i disse lande.
Fondens virke kan eksempelvis bestå i medvirken til bygning og drift af børnebyer, børnehjem, klinikker og skoler med videre.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 23-72-00914