Fonden Settlementet på Vesterbro

06-06-2023

Kontaktoplysninger

Dybbølsgade 41, 1721 København V - CVR 18210851

Indsamlingsperiode

Fra den 7. juni 2022 til den 6. juni 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.settlementet.dk), online indsamlingsplatform, sociale medier, postomdeling/flyers og SMS/mail.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.325601) og kontooverførsel (Reg. 5317 konto 0250159).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for Settlementets sociale arbejde på Vesterbro og i hele København.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 6. december 2023.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-05071