Fonden Martinus Åndsvidenskabelige Institut

31-12-2023

Kontaktoplysninger

Mariendalsvej 94, 2000 Frederiksberg - CVR 19379981

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2021 til den 31. december 2023

Indsamlingsmåde

Organisationens indsamlinger foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.martinus.dk), online indsamlingsplatform (Collectpay) og sociale medier (Facebook).
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

De indsamlede midler anvendes til fordel for Fonden Martinus Åndsvidenskabelige Instituts vedtægtsbestemte formål.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2022, 2023, 2024

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-72-00616
Godkendt af skattemyndighederne og derfor omfattet af indsamlingslovens § 4, stk. 1