Fonden IBE - Ingen Bliver Efterladt

31-03-2023

Kontaktoplysninger

Fjeldhammervej 5, 2610 Rødovre - CVR 42193755

Indsamlingsperiode

Fra den 1. april 2022 til den 31. marts 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.ibe.nu) og salg/auktion.
De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (Reg. 5379 konto 0250813).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for Fonden IBE – Ingen Bliver Efterladt vedtægtsbestemte formål §2:
Stk. 1. Fondens formål er at skabe rammer for, at mennesker med særlige behov, herunder bl.a. psykisk funktionsnedsættelse, gives mulighed for at udvikle sig og opnå selvstændighed og livskvalitet med udgangspunkt i den enkeltes evner, ressourcer og behov.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. september 2023.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-04757