FONDEN HUMAN PRACTICE FOUNDATION

31-07-2023

Kontaktoplysninger

Brolæggerstræde 2, st. th., 1211 København K  

Indsamlingsperiode

Fra den 1. august 2020 til den 31. juli 2023.

Indsamlingsmåde

Organisationens indsamlinger foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul, online indsamlingsplatform, sociale medier, salg/auktion, merchandise og TV.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

De indsamlede midler anvendes ubeskåret til Human Practice Foundations impact projekter og uddannelsesprojekter i Nepal, Kenya og Danmark.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2021, 2022, 2023, 2024.

Eventuelle yderligere oplysninger

Godkendt af skattemyndighederne og derfor omfattet af indsamlingslovens § 4, stk. 1.

J.nr. 20-72-00539