Fonden Fristaden Christiania

14-09-2023

Kontaktoplysninger

Skindergade 23, 4., 1159 København K - CVR 34203083.

Indsamlingsperiode

Fra den 15. september 2022 til den 14. september 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved opstilling af indsamlingsbøsser samt via hjemmeside/donationsmodul (christianiafolkeaktie.dk).
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 335902) og kontooverførsel (Reg. 5301 konto 53010277073).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for at det skal bidrage til Fondens betaling af det realkreditlån, der blev optaget i forbindelse med fondens køb af Christina i 2011/2012.

Indsamlingsområde

Landsdækkende,

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-05302.