Fonden for Træer og Miljø

31-05-2023

Kontaktoplysninger

Stensby Linie 13, 4773 Stensved - CVR 89091411.

Indsamlingsperiode

Fra den 1. juni 2022 til den 31. maj 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (gerlevparken.dk), og sociale medier.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 11411).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for at videregive viden om de to på verdensplan unikke rosensamlinger samt den Danske træsamling, (en samling af naturligt indvandrede træer i Danmark efter sidste istids afslutning) gennem rundvisninger, foredrag og andre arrangementer i Gerlevparken. At være formidlende for besøgende i parken, dvs. diverse foreninger, busselskaber og andre besøgende i parken fra hele landet og udlandet.

Indsamlingsområde

Frederikssund Kommune

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. november 2023.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-05016