Fonden Det Nytter

23-09-2023

Kontaktoplysninger

Nørremøllevej 98, 8800 Viborg - CVR 40955089

Indsamlingsperiode

Fra den 24. september 2022 til den 23. september 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.fondendetnytter.dk) og sociale medier.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 520613) og kontooverførsel (reg.nr.: 8214 kontonr.: 4192091263).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for humanitær hjælp til Fonden Det Nytters projekter i Uganda, Kenya og Burkina Faso.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-05761