Folkehøjskolernes Forening i DK

14-03-2023

Kontaktoplysninger

Nytorv 7, 1450 København K - CVR 86993511

Indsamlingsperiode

Fra den 15. marts 2022 til den 14. marts 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.ffd.dk), online indsamlingsplatform, sociale medier og merchandise.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 240316) og via kontooverførsel (Reg. 5301 konto 0271806).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for at udbrede kendskabet til demokrati og kultur ved at skabe mulighed for at unge fra Ukraine og Rusland får mulighed for at deltage og gennemføre et højskoleophold i Danmark. Alle bidrag til indsamlingen går ubeskåret til støtte til elevbetaling for højskoleophold for nævnte persongruppe.
I tilfælde af, at der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal de overskydende midler anvendes til ubemidlede danske og internationale unge, der ønsker at komme på folkehøjskole

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 14. september 2023.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-04802