Fødevareforbundet NNF Sjælland & Øerne

07-03-2023

Kontaktoplysninger

Østre Parkvej 2G, 4100 Ringsted - CVR 20789417

Indsamlingsperiode

Fra den 8. marts 2022 til den 7. marts 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul, sociale medier (Facebook) og postomdeling/flyers.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 89356) og kontooverførsel (Reg. 5301 konto 0000506552).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for nødhjælpsindsatsen i forbindelse med Ruslands invasion af Ukraine. Det indsamlede beløb deles ligeligt i mellem Dansk Folkehjælp og Røde Kors.

Indsamlingsområde

Landdsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 7. september 2023

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-04741.