Fiq-child-aid.org

31-12-2023

Kontaktoplysninger

Pelargonievej 5, st. th., 2000 Frederiksberg, CVR nr. 35366784

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2023 til den 31. december 2023. 

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.fiq-child-aid.org) og salg/auktion.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 111175 og 500019) og kontooverførsel (reg.nr.: 9570 kontonr.: 12643888).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for hjælp til udstødte og hjemløse samt til børn og enlige forældre.

Indsamlingsområde

Landsdækkende. 

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 23-700-05788