Fighter1310

31-12-2023

Kontaktoplysninger

Dalbugten 20, 2730 Herlev - CVR 43650440.

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2023 til den 31. december 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul og sociale medier.
De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (reg.nr.: 9570 kontonr.: 13547564).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til den del af Caspers cancerbehandling, som ikke er dækket af den danske sygesikring. De indsamlede midler kan anvendes til betaling for behandlinger i udlandet, hertil udgifter i forbindelse med transport (fx tog, fly), ophold (hotel og forplejning), samt udgifter for en eventuel ledsager. Midlerne kan også anvendes til betaling til alternative behandlingsformer, som eksempelvis højdosis c-vitaminbehandling (fx ved lægeklinikken IOM i Søborg), healing og massage samt kosttilskud og medicin.

I tilfælde af, at formålet ikke kan opfyldes, vil et beløb på op til 30.000 kr. kunne anvendes til betaling af begravelsesudgifter inkl. forplejning til følget. Derudover vil de overskydende midler blive fordelt på følgende måde: Hvis der indsamles mindre end 10.000 kr. skal det fulde beløb gå til Caspers søn, Hector. Hvis der indsamles mere end 10.000 kr. skal 2/3 af beløbet gå til Caspers søn, Hector og 1/3 af beløbet doneres til Kræftens Bekæmpelse.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-05731.