FH Sydfyn ("Gør Noget", FH Region Syddanmark)

31-12-2023

Kontaktoplysninger

Møllergade 56, 5700 Svendborg - CVR 26498813

Indsamlingsperiode

Fra den 15. februar 2023 til den 31. december 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via postomdeling/flyers.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 15389) og kontooverførsel (reg.nr.: 5378 kontonr.: 515457).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for den ukrainske landsorganisation FPU.
Midlerne er øremærket til en informationskampagne om liberaliseringen af det ukrainske arbejdsmarked og den forringelse af vilkårene for ukrainske arbejdere som indgrebene medfører.
I tilfælde af, at formålet ikke kan opfyldes, skal midlerne i stedet anvendes til den humanitære indsats i Ukraine.

Indsamlingsområde

Region Syddanmark.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 23-700-05892