Fashion Revolution Denmark

31-05-2023

Kontaktoplysninger

Nørreallé 7, 2200 København N - CVR 39040484

Indsamlingsperiode

Fra den 1. juni 2022 til den 31. maj 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.fashionrevolution.org) og sociale medier (Instagram).
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.37208) og ®kontooverførsel (Reg. 8401 konto 0001052978).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for foreningen Fashion Revolution Denmark fortsatte arbejde og udvikling her i Danmark.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. november 2023.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-04977