Farums Juletræ

30-11-2023

Kontaktoplysninger

Nordtoftevej 7, 3520 Farum - CVR 40876391

Indsamlingsperiode

Fra den 1. december 2022 til den 30. november 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via sociale medier (Facebook).
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 908511) og kontooverførsel (Reg. 2413 konto 4398775878).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for at styrke fællesskabet i Farum By i forbindelse med den årlige juletræstænding.
I tilfælde af, at der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal de overskydende midler anvendes til næste års arrangement omkring juletræstænding – eksempelvis indkøb af nye energispare-lyskæder.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-05391