Fanafdelingen i Brøndbyernes Idrætsforening

31-12-2023

Kontaktoplysninger

Brøndby Stadion 42, 2605 Brøndby, cvr 40246681

Indsamlingsperiode

Fra den 16. november 2023 til den 31. december 2023.

Indsamlingsmåde

Tilladelsen dækker indsamling via hjemmeside/donationsmodul (www.fanafdelingen.dk) og sociale medier (Facebook og X).

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 433332) og kontooverførsel (reg.nr.: 5326 kontonr.: 255244).

Indsamlingens formål

Indsamlingen skal bruges til julegaver til udsatte børn og unge på Vestegnen. Fanafdelingen står for indkøb og pakning af julegaverne mens Mødrehjælpen, Agger Foundation og Dansk Folkehjælp står for formidlingen til de udsatte familier.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 23-700-07059