Faino

24-05-2023

Kontaktoplysninger

Ordrupvej 83A, 3. tv., 2920 Charlottenlund - CVR 36677686

Indsamlingsperiode

Fra den 25. maj 2022 til den 24. maj 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.faino.dk), online indsamlingsplatform, sociale medier (LinkedIn).
De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (Reg. 9570 konto 13423962).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for ukrainer i Ukraine efter Russisk invasion og krig. Penge skal bruges til forskellige formål, såsom køb af ambulancer (eller andre biler, der kan bruges som ambulancer), medicinsk udstyr, humanitær hjælp, tøj og udstyr til selvforsvar.
I tilfælde af, at formålet ikke kan opfyldes, skal midlerne i stedet anvendes til velgørende organisationer, der hjælper syge børn, for eksempel til Hjælp Syge Børn.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 24. november 2023.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-05012