Fagligt Fælles Forbund

31-12-2023

Kontaktoplysninger

Kampmannsgade 4, 1604 København V, CVR 31378028

Indsamlingsperiode

Fra den 1. april 2023 til den 31. december 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (https://tema. 3f.dk/international) og sociale medier (Facebook).
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 157489) og kontooverførsel (reg.nr.: 5301 kontonr.: 53010278754).

Indsamlingens formål

De indsamlede midler skal anvendes til fordel at bidrage til fysisk, økonomisk og social genopbygning af katastrofeområdet i Tyrkiet (Efter jordskælv i det Sydlige Tyrkiet i februar 2023), herunder ved at støtte bygningsarbejdernes og tekstil- og beklædningsarbejdernes fagforeninger i at bistå deres medlemmer og arbejdere indenfor branchen med genhusning, opkvalificering, jobformidling og reparationsarbejder af skadede bygninger.
I tilfælde af, at formålet ikke kan opfyldes, skal midlerne i stedet anvendes til fagbevægelsens indsats i jordskælvsområdet i Tyrkiet via globale fagforbund 3F er medlem af.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 23-700-06140