European Youth International

01-12-2023

Kontaktoplysninger

Rosenørns Alle 35, 1.1970 Frederiksberg C  CVR 40969020

Indsamlingsperiode

Fra den 16. februar 2023 til den 1. december 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (po-weronukraine.dk), online indsamlingsplatform, sociale medier og merchan-dise.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 444290) og kontooverførsel (reg.nr.: 3409 kontonr.: 12903499).

Indsamlingens formål

De indsamlede midler skal anvendes til fordel for at indsamle batterier, strømgenererene midler og penge til Ukraine for at hjælpe flest muligmen-nesker gennem de blackouts som de oplever.
Penge skal bruges på transport
af doneretudstyr samt indkøb af batterier (powerbanks) og andet udstyr der kan reparere og modaniserepowerbanks.

I tilfælde af, at formålet ikke kan opfyldes, skal midlerne i stedet doneres til andre indsamlinger der har til formål at støtte Ukraine.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 23-700-05989