ESTATE MEDIA NORDIC ApS

31-03-2023

Kontaktoplysninger

Østergade 24B, 1., 1100 København K - CVR 31271835

Indsamlingsperiode

Fra den 1. april 2022 til den 31. marts 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via online indsamlingsplatform (www.rebuildukraine.dk).
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.720820) og kontooverførsel (Reg. 3274 konto 3274023031).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for planlægning af midlertidige boliger i det vestlige Ukraine til de mange internt fordrevne flygtninge, der ikke kan vende hjem til deres egne boliger enten på grund af krigshandlinger eller fordi boligerne er ødelagt.
I tilfælde af, at der ikke samles nok midler til at opfylde formålet, vil midlerne blive overgivet til den nyoprettede fond IDP.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. september 2023.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-04943