Essentiel Tremor Foreningen

04-03-2023

Kontaktoplysninger

Lysalleen 544, 1. tv., 4000 Roskilde - CVR 40983643.

Indsamlingsperiode

Fra den 5. marts 2022 til den 4. marts 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.essentieltremor.dk og www.rystesyge.dk), online indsamlingsplatform, sociale medier (Facebook) og merchandise.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 72463) og kontooverførsel (reg. 7045, konto 1194289).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for at indsamle donationer til foreningen og herunder arbejdet med udbredelse af kendskabet til essentiel tremor. Samt til forbedring af vilkårene for essentiel tremor patient.
I tilfælde af, at der ikke samles nok midler til at opfylde formålet, skal midlerne anvendes til som minimum er formålet at indsamle donationer til udbredelse af kendskabet til essentiel tremor.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 4. september 2023

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-04674