Esbjerg Initiative Group for Relief and Development

08-06-2023

Kontaktoplysninger

Rahbeks Alle 1,  6700 Esbjerg

Indsamlingsperiode

Fra den 5. maj 2023 til den 4. maj 2024.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved opstilling af indsamlingsbøsser (ved Esbjerg Bazar, (Storegade 225 A, 6705 Esbjerg Ø, CVR nr. 40039476), Mini Bazar, (Langelandsvej 2, 6705 Esbjerg Ø, CVR nr. 41946024), Al Baraka, (Langelandsvej 6, 6705 Esbjerg Ø, cvr 30753747) og Bazar Sham, (Storegade 32, 6700 Esbjerg, CVR nr. 39981890)) samt via sociale medier (Facebook) og SMS/mail.


De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 922577) og kontooverførsel (reg.nr.: 7045 kontonr.: 1238862).

Indsamlingens formål

De indsamlede midler skal anvendes til fordel humanitære formål i overensstemmelse med foreningens vedtægter, herunder unges muligheder for at få en uddannelse i landene Eritrea, Etiopien og Djibouti.
De indsamlede midler sendes til lokale hjælpeorganisationer i de respektive lande, som derfra indkøber, hvad der i øjeblikket er behov for, for at opfylde foreningen og hjælpeorganisationernes formål.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr.    23-700-06380