Esbjerg Initiative Group for Relief and Development

04-05-2023

Kontaktoplysninger

Rahbeks Alle 1, 6700 Esbjerg - CVR 35195254

Indsamlingsperiode

Fra den 5. maj 2022 til den 4. maj 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved opstilling af indsamlingsbøsser  samt via hjemmeside/donationsmodul, sociale medier (Facebook) og SMS/mail.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 922577), kontooverførsel (Reg. 7045 konto 12388662) og indsamlingsbøsser (Bazar Sham, Storegade 32, 6700 Esbjerg - CVR 39981890, Esbjerg Bazar, Storegade 225 A, 6705 Esbjerg Ø. - CVR 40039473, Mini Bazar, Langelandsvej 2, 6705 Esbjerg Ø - CVR 41946024, Al Baraka, Langelandsvej 6, 6705 Esbjerg Ø - CVR 30753747)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for humanitære formål.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 4. november 2023.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-04974