Endometriose Fællesskabet

31-07-2023

Kontaktoplysninger

Gravhøjen 34, 7190 Billund  

Indsamlingsperiode

Fra den 1. august 2020 til den 31. juli 2023.

Indsamlingsmåde

Organisationens indsamlinger foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.endo.dk), online indsamlingsplatform og sociale medier (Facebook, Instagram).

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

De indsamlede midler anvendes til forskning i Endometriose samt støtte og vejledning til kvinder med Endometriose.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni hvert kalenderår.

Eventuelle yderligere oplysninger

Godkendt af skattemyndighederne og derfor omfattet af indsamlingslovens § 4, stk. 1.

J.nr. 20-72-00317