Emmanuel Arts Danmark

11-01-2023

Kontaktoplysninger

Baldersvej 14, 4200 Slagelse - CVR 33553056

Indsamlingsperiode

Fra den 12. januar 2022 til den 11. januar 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.emmanuel-arts.dk).
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. box20991) og kontooverførsel (reg.nr.: 2280 kontonr.: 6286808164).

Indsamlingens formål

De indsamlede midler skal anvendes til at dække faste udgifter og støtte til udsatte unge i Kenya.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 23-700-06062