Embracing Church

28-02-2023

Kontaktoplysninger

Grønlandsvej 6, 9900 Frederikshavn - CVR 40575693

Indsamlingsperiode

Fra den 1. marts 2022 til den 28. februar 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.embracing.church), sociale medier (Facebook) og merchandise.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.209490, 222244 og 222290) og kontooverførsel (Reg.9070 konto 1633643756)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for Embracing Churchs virke og aktiviteter.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 31. august 2023

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-04611