Elimu

25-11-2023

Kontaktoplysninger

Victor Borges Plads 10, 4. th., 2100 København Ø - CVR-nr.: 43338188

Indsamlingsperiode

Fra den 26. november 2022 til den 25. november 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul, online indsamlingsplatform, sociale medier (Facebook og Instagram), salg/auktion og SMS/mail.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 27506886) og kontooverførsel (reg.nr.: 3098 kontonr.: 3103670650).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for et udviklingsprojekt på Newland Orphanage i Moshi, Tanzania. Projektet består af et landbrugsprojekt, som skal sikre sund og varieret kost til børnene, mindske sygdom, uddanne de unge på børnehjemmet i landbrug og på sigt gøre børnehjemmet selvfinansierende.

I tilfælde af, at formålet ikke kan opfyldes, skal midlerne i stedet anvendes til en mindre køkkenhave.

I tilfælde af, at der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal de overskydende midler anvendes til en udflugt for børnene på børnehjemmet.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-05601.