Egernsund Friv. Brandværn

31-12-2023

Kontaktoplysninger

Damvej 3, 6320 Egernsund

Indsamlingsperiode

fra den 1. januar 2023 til den 31. december 2023

Indsamlingsmåde

Tilladelsen dækker indsamling via

  • hjemmeside/donationsmodul (www.egersund-brand.dk)
  • sociale medier (Facebook)
  • postomdeling/flyers

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 811827) og kontooverførsel (reg.nr.: 7045 kontonr.: 0001611688).

Indsamlingens formål

Indsamlingen skal bruges til materiel til brug i forbindelse med brand- og redningsopgaver.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 23-700-06694