Education Development Tanzania

31-03-2023

Kontaktoplysninger

Åskrænten 48, 6710 Esbjerg V - CVR: 41990910.

Indsamlingsperiode

Fra den 1. april 2022 til den 31. marts 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.ed-tanza-nia.com), sociale medier (Facebook og Instagram) og SMS/mail.
De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (reg. 5095, kontonr. 1864243).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for børn og unge i Tanzania, herunder til udvikling af læring og trivsel samt udvikling af daginstitutioner og skoler i udvalgte områder i Tanzania.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. september 2023.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-04663.