EAA Earth Advocates Association

31-08-2023

Kontaktoplysninger

Majdal 22, 2770 Kastrup - CVR 36000708

Indsamlingsperiode

Fra den 1. marts 2023 til den 31. august 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.aktionamazonas.org), sociale medier (Facebook) og postomdeling/flyers.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 22686) og kontooverførsel (reg.nr.: 5321 kontonr.: 0000253146).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til køb af vildtkameraer til organisationen ACEAA (Conservación Amazónica), for at kunne bevise og berette om skovens rigdom over for lokalbefolkningen, udefrakommende interessenter og offentlige instanser, der har interesse i skovområderne.
I tilfælde af, at der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal de overskydende midler anvendes til fortalervirksomhed på baggrund af de data, vildtkameraerne indbringer.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 23-700-05950