Dyreværnsforeningen Pindsvinehospitalet.dk

31-12-2023

Kontaktoplysninger

Jægersvinget 15, 2820 Gentofte, CVR nr. 41531606

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2023 til den 31. december 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (https://www.pindsvinehospitalet.dk/), online indsamlingsplatform, sociale medier (Facebook og Instagram), merchandise og SMS/mail. De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (reg.nr.: 8113 kontonr.: 00031675232).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for tilskadekomne pindsvin og deres unger. Herunder drift af plejestationen samt udbedring af viden og oplysning om pindsvinet, dets levevis og forhindring af skader på disse.

Indsamlingsområde

Landsdækkende. 

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-05745