Dyrenes Velfærd

31-12-2023

Kontaktoplysninger

Mosbjergvej 20, 6070 Christiansfeld, CVR 39052024

Indsamlingsperiode

1. januar 2023 til den 31. december 2023

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul, online indsamlingsplatform, sociale medier, salg/auktion, merchandise og SMS/mail.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 87003) og kontooverførsel (reg.nr.: 9570 kontonr.: 12519737).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for dyr i nød. Midlerne vil blandt andet blive anvendt til dyrlægeregninger, foder, medicin, internatophold, kørsler, kontorartikler og beklædning.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 23-700-05777