Dyrenes Dag Komite

31-03-2023

Kontaktoplysninger

Toftebæksvej 2, 2800 Kongens Lyngby - CVR 11625134

Indsamlingsperiode

Fra den 1. april 2022 til den 31. marts 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.dyrenesdags-komite.dk), online indsamlingsplatform og sociale medier.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 740811).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for, som anført i fondens vedtægt pkt. 3.3. kan fonden afholde ”Landsindsamling til fordel for velgørenhedsarbejdet for nødstedte dyr.” Midlerne skal anvendes i overensstemmelse med fondens formålsparagraf.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. september 2023.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-04776