Dyrenes Alliance

25-06-2023

Kontaktoplysninger

Esromgade 15, 1. 1., 2200 København N - CVR 31951860

Indsamlingsperiode

Fra den 26. juni 2022 til den 25. juni 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.dyrenesalliance.dk), online indsamlingsplatform, sociale medier, merchandise, postomdeling/flyers og SMS/mail.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 98521, 339066, 622643, 701098, 300341, 121947, 786911, 940325, 777318, 350055, 980329, 176870, 650239, 245859, 469814, 911860, 681220, 380854) og kontooverførsel (Reg. 1551 konto 0010292506).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for støtte til foreningens kampagner og aktiviteter, herunder udarbejdelse og distribution af trykt og digitalt materiale i overensstemmelse med foreningens formål: afholdelse af workshops, foredrag og andre uddannelsesarrangementer for vores medlemmer, frivillige og aktive og forskellige andre formålsrelaterede omkostninger til kampagner og aktiviteter.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 25. december 2023

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-05139