DYNAMO

30-09-2023

Kontaktoplysninger

Finlandkaj 6, 5000 Odense C - CVR 38380109

Indsamlingsperiode

Fra den 1. oktober 2022 til den 30. september 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via online indsamlingsplatform (GoFundMe).
De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (Reg. 9219 konto 2190064029).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for et renoverings- og ombygningsprojekt i Byens Ø på Odense Havn herunder anvendt til Projektet ”Vokseværk og underværker”, der har til formål at åbne huset for flere brugere og meget mere fællesskab.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-05360