DRIFTSFONDEN FJORD- OG BÆLTCENTRETI KERTEMINDE

31-12-2023

Kontaktoplysninger

Margrethes Plads 1, 5300 Kerteminde, cvr 18539802

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2023 til den 31. december 2023.

Indsamlingsmåde

Tilladelsen dækker indsamling via

  • hjemmeside/donationsmodul (www.fjordbaelt.dk)
  • sociale medier (Instagram og Facebook)

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 682856) og kontooverførsel (reg.nr.: 4366 kontonr.: 13200718).

Indsamlingens formål

Indsamlingen skal bruges til fordel for forskning. Herunder videnskabelig undersøgelse og granskning, samt oplysning om natur og naturbeskyttelse af truede dyre- og plantearter.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 23-700-06536