Dreamtown

17-05-2023

Kontaktoplysninger

Elmegade 2, 2200 København N - CVR 38616102

Indsamlingsperiode

Fra den 18. maj 2022 til den 17. maj 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.dreamtown.ngo), sociale medier (Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn) og merchandise.
De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (Reg. 8401 konto 1059387).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for foreningen Dreamtown’s drift, arbejde og projekter.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 17. november 2023

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-04990