DR - Giro 413

31-12-2023

Kontaktoplysninger

Emil Holms Kanal 20, 2300 København S - CVR 62786515

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2023 til den 31. december 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via SMS/mail og radio/TV.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 724413) og kontooverførsel (reg.nr.: 3100 kontonr.: 7000413).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for foreninger og organisationer, der laver aktiviteter, projekter og events for socialt dårligt stillede børn og unge under 18 år i Danmark. Midlerne skal anvendes til projekter/aktiviteter e.l., der udelukkende gør en indsats for børnene.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-05677