Dooni-Dooni.dk

31-12-2023

Kontaktoplysninger

Händelsvej 2, 7400 Herning - CVR 31989094

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2023 til den 31. december 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.dooni-dooni.com) og SMS/mail.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 65811) og kontooverførsel (reg.nr.: 4728 kontonr.: 3428745302).

Indsamlingens formål

De indsamlede midler skal anvendes til støtte for skolebyggeri, uddannelse, socialhjælp, støtte til landbrugsaktiviteter samt drift af Dooni-Dooni.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 23-700-06182